zon

Nieuws

LekkerNij

Soms ook in oktober open!

Actie Rabo Clubsupport

Lid van Rabo Regio Den Haag? Stem op ons!

Cameratoezicht

Wij waken over onze eigendommen!

Keurmerk Zoönosen

De Nijkamphoeve voldoet aan de eisen

Fietsreparatiekoffer

De Nijkamphoeve als ‘Do It Yourself’ servicepunt

Vertrouwenspersonen

Gemaskerde ezels

Geen gezicht, maar wel nodig

Beleidsplan 2021-2025

Het bestuur van Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve heeft het beleidsplan 2021-2025 vastgesteld.

Gooi niet weg, lever in

Kapotte elektrische apparaten horen niet bij het restafval.

Digitale melkbus

We hebben sinds jaar en dag een collectemelkbus waarin bezoekers als waarderende aardigheid geld kunnen stoppen.

Dierenwelzijn op 1

Wij krijgen wel eens vragen en opmerkingen of onze dieren wel goed worden verzorgd. Het antwoord is heel simpel.

Voerbeleid

Sinds kort hangen aan onze hekken bordjes met het verzoek onze dieren niet te voeren. Geen leuke maatregel, maar helaas nodig.

Kinderzwerfboek Station

Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer verder zwerven.

Privacyprotocol

De Nijkamphoeve heeft een privacyprotocol, waarin o.a. wordt aangegeven welke persoongegevens wordt vastgelegd.

Stages en maatschappelijke diensttijd

De Nijkamphoeve is voor het VSO, het Praktijkonderwijs, het VMBO en het MBO een erkend leerbedrijf op het gebied van dierenzorg en dienstverlening & groen. Naast stageplaatsen bieden wij ook plekken om maatschappelijke diensttijd te vervullen. Klik hier voor informatie.

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

DONEREN, klik hierAlvast bedankt voor uw bijdrage.

 

   Maak een actie