zon

Donateurs

Donateurs bedankt!

2014-07-13 17.08.08

Het is mede met de hulp van alle donateurs gelukt om de boerderij voor de wijk te behouden. Sinds 13 juli 2012 wappert de vlag van de Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve op onze BuurtBoerderij!

Dat wil niet zeggen dat wij achterover kunnen gaan leunen: integendeel, wij gaan er vol goede moed en met veel plezier tegenaan. Het werven van donateurs is daarbij ook een blijvende taak. Wacht daarom niet langer en meld u vandaag nog aan als donateur.

Als donateur van de stichting heeft u bepaalde privileges: zo ontvangt u jaarlijks een kaart met een tegoed voor een aantal gratis consumpties en vindt er 1x per jaar op de BuurtBoerderij een donateursdag plaats; een gezellige dag met tal van activiteiten.

Voor 35 euro per jaar helpt u ons mee.

Rekening Rabobank NL22RABO0168774615 t.n.v. Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve Den Haag.

Oproep

Van een groot aantal donateurs hebben wij geen adres! Wilt u s.v.p. uw adres doorgeven op info@nijkamphoeve.nl of loop even bij ons binnen.

ANBI-status Wij zijn met terugwerkende kracht tot 24-11-2011 in het bezit van de ANBI-status. Uw gulle gift is dus aftrekbaar van de belasting!

 

Erkenning Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor MBO groenopleidingen niveau 2, 3 en 4. Dit houdt in dat wij voor deze opleidingen een stageplaats aanbieden. Daarnaast hebben wij sinds 29 januari 2016 een erkenning voor de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair, voor wat betreft het verzorgen van dieren. 

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

DONEREN, klik hierAlvast bedankt voor uw bijdrage.

 

   Maak een actie 

 
meer info nieuwbouw