zon

Nieuws

Privacyprotocol

De Nijkamphoeve heeft een privacyprotocol, waarin o.a. wordt aangegeven welke persoongegevens wordt vastgelegd.

Wij gingen altijd al zorgvuldig om met persoonsgegevens. De op 25 mei van kracht geworden Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) was een goede aanleiding beleid en praktijk tegen het licht te houden. Vervolgens heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve het Protocol Gegevensbescherming opgesteld. Dit protocol vindt u hier.
Terug

Stages en maatschappelijke diensttijd

De Nijkamphoeve is voor het VSO, het Praktijkonderwijs, het VMBO en het MBO een erkend leerbedrijf op het gebied van dierenzorg en dienstverlening & groen. Naast stageplaatsen bieden wij ook plekken om maatschappelijke diensttijd te vervullen. Klik hier voor informatie.

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

DONEREN, klik hierAlvast bedankt voor uw bijdrage.

 

   Maak een actie