zon

Nieuws

Privacyprotocol

De Nijkamphoeve heeft een privacyprotocol, waarin o.a. wordt aangegeven welke persoongegevens wordt vastgelegd.

Wij gingen altijd al zorgvuldig om met persoonsgegevens. De op 25 mei van kracht geworden Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) was een goede aanleiding beleid en praktijk tegen het licht te houden. Vervolgens heeft het bestuur van de Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve het Protocol Gegevensbescherming opgesteld. Dit protocol vindt u hier.
Terug

Erkenning Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor MBO groenopleidingen niveau 2, 3 en 4. Dit houdt in dat wij voor deze opleidingen een stageplaats aanbieden. Daarnaast hebben wij sinds 29 januari 2016 een erkenning voor de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair, voor wat betreft het verzorgen van dieren. 

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

DONEREN, klik hierAlvast bedankt voor uw bijdrage.

 

   Maak een actie