zon

Nieuwbouw Nijkamphoeve

nijkamphoeve nieuwbouw

Al maanden is het te zien. Onze BuurtBoerderij krijgt een waardevolle uitbreiding. Een passend, nieuw gebouw dat niet alleen ons theehuis Onder de Linde vervangt, maar bovendien geschikt is als ontvangst- en cursusruimte. Een ruimte waar theehuisbezoekers ook kunnen zitten als het weer wat minder is. En zoals een BuurtBoerderij met Toekomst past, met een invalidentoilet.

Gewijzigd plan

Architect Ger Kouwenberg had een mooi ontwerp gemaakt. Maar stijgende bouwprijzen en een beperkt budget noopten tot wijziging. Het bouwteam heeft druk gewerkt aan een aangepast plan dat binnen het budget past. Na veel gepuzzel en verschillende varianten uitgewerkt te hebben, is er gekozen voor een gebouw van inwendig 10,80 bij 5,40 meter. De versobering is ten koste gegaan van ‘verkeersruimte’ en een berging. Daarnaast zijn de administratieruimte, de uitgiftebalie en de keuken wat kleiner geworden.

Tijdpad

Vooruitlopend op de echte start van de bouw, verrichtte René Baron, toenmalig stadsdeeldirecteur Escamp, samen met voorzitter Joop van der Waart op 26 augustus de officiële starthandeling door een groot doek op de hoek Escamplaan/Dedemsvaartweg te onthullen. Daarvan is een filmpje. Op 3 september is begonnen met het bouwrijp maken van het terrein en het graven van de bouwput. Inmiddels staat er een gebouw en zijn onze technische vrijwilligers druk doende met de afbouw van de keuken en de uitgifteruimte. De officiële opening is op 30 maart en wordt door burgemeester Pauline Krikke verricht. Op 31 maart houden we open dag en dan start op woensdag 3 april ons theehuisseizoen.

Ontwerpuitwerking

Na de vergunningsaanvraag begin maart 2018 is het bouwteam bezig geweest het plan verder uit te werken. Er is gekozen voor een nagenoeg ‘droge’ bouw. Na een betonnen fundering en vloer is de rest van het gebouw uit hout opgetrokken. Vanuit veiligheidsoverwegingen zijn de luiken achterwege gelaten. Duurzaam bouwen is altijd een uitgangspunt geweest. Door het aanbrengen van materialen met een hoge isolatiewaarde en door slim gebruik te maken van warmteterugwinninginstallaties en het aanbrengen van zonnepanelen, zijn we geheel zelfvoorzienend worden in onze energie. Sommige keuzes werden ook ingegeven door de huidige krapte op de bouwmarkt. Zo is het metselwerk gereduceerd tot het aanbrengen van steenstrips als borstwering tussen vloer en houten gevel.

Geld

De nieuwbouw vergde een forse investering. Zo’n vijfmaal van wat we jaarlijks uitgeven aan dierverzorging, onderhoud enz. Gelukkig kregen we van veel kanten steun. Denk daarbij aan subsidies van de gemeente en diverse fondsen en kortingen van bouw- en installatiebedrijven. Met felbegeerde obligaties kon bij sympathisanten geld worden geleend.

Bedrijven die alsnog een ‘steentje’ willen bijdragen, vragen wij contact op te nemen met onze sponsorcommissie via info@nijkamphoeve.nl. Ook particuliere giften zijn natuurlijk van harte welkom. Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve heeft een ANBI-status. Donaties zijn daardoor aftrekbaar voor de belastingen. Onze bankrekening is NL22RABO0168774615. Elke bijdrage is ontzettend welkom en maakt een nog warmer onthaal op De Nijkamphoeve mogelijk.

Erkenning Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor MBO groenopleidingen niveau 2, 3 en 4. Dit houdt in dat wij voor deze opleidingen een stageplaats aanbieden. Daarnaast hebben wij sinds 29 januari 2016 een erkenning voor de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair, voor wat betreft het verzorgen van dieren. 

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

DONERENAlvast bedankt voor uw bijdrage.

 

Maak een actie

 
meer info nieuwbouw