zon

Nieuws

Keurmerk Zoönosen

De Nijkamphoeve voldoet aan de eisen

Een zoönose is een infectieziekte die van dier op mens kan overgaan. En zoiets willen we op de boerderij natuurlijk niet hebben. Om te zien of wij het goed doen is samen met onze dierenarts de Checklist GD Keurmerk Zoönosen ingevuld. De plezierige uitkomst is dat De Nijkamphoeve een zoönosenverantwoorde boerderij is ontvingen wij het keurmerkbordje 2023 ontvangen. 


Terug

Stages en maatschappelijke diensttijd

De Nijkamphoeve is voor het VSO, het Praktijkonderwijs, het VMBO en het MBO een erkend leerbedrijf op het gebied van dierenzorg en dienstverlening & groen. Naast stageplaatsen bieden wij ook plekken om maatschappelijke diensttijd te vervullen. Klik hier voor informatie.

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

DONEREN, klik hierAlvast bedankt voor uw bijdrage.

 

   Maak een actie