zon

Nieuws

Bee Friendly! Red de bij - zet jouw buurt in bloei!

De bij is belangrijk. Maar de bij wordt ook bedreigd. Onder andere door het simpele feit dat er steeds minder bloemen zijn, gaat de wilde bijenstand hard achteruit. En dat heeft veel gevolgen voor ons allemaal. Samen zetten wij heel Nederland in bloei! Bee Friendly is een initiatief van KRO-NCRV. KRO-NCRV vindt het belangrijk dat we meer naar elkaar omkijken. Niet alleen naar elkaar, maar juist ook naar onze aarde. In dit geval; naar de wilde bij. Die kleine bij zorgt door bestuiving voor een heel groot deel van onze voedingsgewassen. Zonder hen bijvoorbeeld geen appels, kersen, aardbeien en nog veel meer. Maar het leefgebied van de wilde bij heeft het zwaar te verduren. De Nijkamphoeve steunt het initiatief om het leefgebied te vergroten. Maar ook uw hulp is nodig! Met elkaar kunnen we een fleurige omgeving creëren die bijvriendelijk is en blije gezichten geeft.

Via www.kro-ncrv.nl/beefriendly kunt u een gratis zaadzakje aanvragen met wilde bloemzaadjes. Zaai het zaad in uw tuin, in uw balkonbak of bij een boom in uw straat. Met 1 zakje kunt u al 2,5m² grond bezaaien! Dat is ongeveer 1,5 x 1,5 meter, dus ook in deze Coronamaatregelenperiode een belangrijke afstand.
Maak een foto van het zaaien, groener en felruiger worden van het stukje bijvriendelijke tuin, balkon of buurtgroen en deel het op sociale media met #Beefriendly en stimuleer anderen!


Terug

Erkenning Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor MBO groenopleidingen niveau 2, 3 en 4. Dit houdt in dat wij voor deze opleidingen een stageplaats aanbieden. Daarnaast hebben wij sinds 29 januari 2016 een erkenning voor de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair, voor wat betreft het verzorgen van dieren. 

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

DONEREN, klik hierAlvast bedankt voor uw bijdrage.

 

   Maak een actie 

 
meer info nieuwbouw