zon

Nieuws

Financiële steun meer dan welkom

Net zoals veel bedrijven en organisaties is onze boerderij gesloten vanwege de coronacrisis. Dit alles conform de richtlijnen van de regering en het RIVM. Ook de gevolgen van de crisis laat ons niet onberoerd. Hoewel wij een beroep doen op tegemoetkomingen die door de regering in het leven zijn geroepen, is het nog niet duidelijk of wij voor een tegemoetkoming in aanmerking komen. Op het ogenblik hebben wij als niet-gesubsidieerde BuurtBoerderij wel uitgaven maar geen inkomsten, want activiteiten zijn vervallen en ons theehuis dat op 1 april weer open zou gaan, blijft voor onbepaalde tijd dicht. Dat weegt financieel zwaar op ons.
Diverse donateurs hebben hun donatie voor dit jaar al gedaan om ons te steunen. Maar om te zorgen dat we de komende periode kunnen overbruggen, willen we u vragen of u uw donatie aan ons wilt vervroegen dan wel een (extra) donatie wilt doen. We zijn u daar zeer erkentelijk voor. Doneer aan Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve op rekeningnummer NL22 RABO 0168 774 615 en help daarmee het voortbestaan van onze, van uw BuurtBoerderij veilig te stellen.
Terug

Erkenning Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor MBO groenopleidingen niveau 2, 3 en 4. Dit houdt in dat wij voor deze opleidingen een stageplaats aanbieden. Daarnaast hebben wij sinds 29 januari 2016 een erkenning voor de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair, voor wat betreft het verzorgen van dieren. 

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

DONEREN, klik hierAlvast bedankt voor uw bijdrage.

 

   Maak een actie 

 
meer info nieuwbouw