zon

Nieuws

Knutselmiddag voor kids van 4 t/m 8 jaar

Voor kinderen die van knutselen houden hebben wij tot de zomer maandelijkse een knutselmiddag.

Het knutselen is op een woensdagmiddag van 14.00-15.30 uur en bedoeld voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Er wordt een deelnamebijdrage van € 2,00 per kind per keer gevraagd. Dit bedrag moet bij de aanmelding te worden overgemaakt op rekening NL22 RABO 0168 7746 15 ten name van Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve onder vermelding van voor- en achternaam van het kind/de kinderen, leeftijd en datum middag.
Aanmelden kan alleen per e-mail aan info@nijkamphoeve.nl met vermelding van voor- en achternaam van het kind/dekinderen, leeftijd, telefoonnummer en datum middag.
Dit zijn de data: 15 januari, 19 februari, 25 maart, 15 april, 20 mei en 17 juni.
Er is per middag plek voor 10 kinderen. Er geldt VOL=VOL, dus snel aanmelden maar.


Terug

Erkenning Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor MBO groenopleidingen niveau 2, 3 en 4. Dit houdt in dat wij voor deze opleidingen een stageplaats aanbieden. Daarnaast hebben wij sinds 29 januari 2016 een erkenning voor de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair, voor wat betreft het verzorgen van dieren. 

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

DONEREN, klik hierAlvast bedankt voor uw bijdrage.

 

   Maak een actie 

 
meer info nieuwbouw