zon

Nieuws

Nederland Zoemt

De Nijkamphoeve doet op 16 maart mee aan de landelijke dag Nederland Zoemt, een actie voor de wilde bij.

Dat bijen voor honing zorgen is wel bekend. Maar naast de honingbij zijn er in Nederland ook nog wel zo’n 350 andere bijensoorten, waarvan ongeveer de helft wordt bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.

Reden genoeg voor onze imkers om een voorlichtingsmiddag te organiseren onder het motto ‘de imker vertelt’. Ook kan er honing worden geproefd, zijn er bloemstukjes te koop (€ 5,00/10,00) en kunnen kinderen zich laten schminken (€ 1,00).

De middag is van 13.00 tot 16.00 uur.


Terug

Erkenning Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor MBO groenopleidingen niveau 2, 3 en 4. Dit houdt in dat wij voor deze opleidingen een stageplaats aanbieden. Daarnaast hebben wij sinds 29 januari 2016 een erkenning voor de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair, voor wat betreft het verzorgen van dieren. 

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

DONERENAlvast bedankt voor uw bijdrage.

 

Maak een actie

 
meer info nieuwbouw