zon

Nieuwbouw Nijkamphoeve

nijkamphoeve nieuwbouw

De stichting Vrienden van De Nijkamphoeve is druk bezig met de uitbreiding van de BuurtBoerderij.  Zij wil graag uitbreiden om ook met minder mooi weer groepen te kunnen ontvangen en ook de bezoekers van ons theehuis zo nodig een droge en warme plek aan te kunnen bieden. Hiervoor is een ontwerp gemaakt door architect Ger Kouwenberg. Dit ontwerp is een gebouw van ruim 17,5 meter lang en 5,50 meter breed. In het gebouw komt een uitgiftebalie van het Theehuis, een cursusruimte, een invalidentoilet, een kleine administratieruimte en bergingen..

Dit gebouw komt te staan op de plek waar nu het houten theehuis staat. U begrijpt dat zo’n uitbreiding veel inzet vraagt van bestuur en vrijwilligers. Ook is er veel geld voor nodig. Daarom is het bestuur snel op pad gegaan om geld binnen te krijgen. Bij de gemeente is positief gereageerd op de uitbreiding en in het kader van het beleid voor Buurthuis van de Toekomst heeft de gemeente ons een subsidie verstrekt van € 30.000. Een goed begin. De stichting heeft ook aanvragen gedaan bij verschillende fondsen om de uitbreiding te subsidiëren. Ook u kunt een steentje bijdragen. Daarvoor zijn we hard op zoek naar donaties en ook giften van bedrijven. Bedrijven die een ‘steentje’ willen bijdragen zijn van harte welkom. Neem contact op met onze sponsorcommissie via info@nijkamphoeve.nl . Particulieren die iets willen doen, kunnen in actie komen door een sponsoractie te organiseren. Iedere bijdrage is ontzettend welkom en brengt u dichterbij een nog warmer onthaal op De Nijkamphoeve.

 

Erkenning Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs

Wij zijn een erkend leerbedrijf voor MBO groenopleidingen niveau 2, 3 en 4. Dit houdt in dat wij voor deze opleidingen een stageplaats aanbieden. Daarnaast hebben wij sinds 29 januari 2016 een erkenning voor de opleiding Dierenartsassistent paraveterinair, voor wat betreft het verzorgen van dieren. 

De Nijkamphoeve op Pifworld.com.

 
Doneren


Alvast bedankt voor uw bijdrage.
 
 

Maak een actie

 
 meer info nieuwbouw